За нас

МИСИЯ

Фондация Тракия е организация с нестопанска цел, основана от г-н Васил Божков през 2004 г. От момента на учредяването си заема активна позиция в процесите по популяризиране, организиране и подпомагане опазването на културните ценности, част от българското и световното културно-историческо наследство.\r\n\r\nОсновна дейност на Фондацията е участието ѝ в проекти, свързани с популяризирането на световното културно-историческо наследство и опазването му на територията на Република България.\r\n\r\nФондация Тракия подкрепя институции и лица, ангажирани с проучването и опазването на културно-историческото наследство. Постига това чрез инициативи и активности, които увеличават достъпа до музейни колекции, извеждат археологията и историята на изкуството като основни дисциплини, развиват консервационно-реставрационните практики, подкрепят настоящи и бъдещи изследователи, създават възможности за разработване на програми за изложби, публикации, научни изследвания.\r\n\r\nКъм Фондацията през 2004 г. е създадено издателство Фондация Тракия с основна цел издаване на научна литература, свързана с опазването и популяризирането на културно-историческото наследство на България. \r\n\r\nФондация Тракия осъществява дейността си чрез сътрудничество с държавни и неправителствени организации и образователни и научни институции.