Иван Маразов - Thrace Foundation
Проф. д-р Иван Маразов

Иван Маразов е роден на 15 март 1942 г. в село Пирне, Айтоско. Завършва изкуствознание в Института „Репин“ в Ленинград през 1967 г. През 1976 г. става доктор по изкуствознание, а през 1987 г. става доктор на науките. Носител е на наградата на СБХ за критика 1975 г., за изкуствознание – 1985 г. и на наградата на БАН за изкуствознание – 1996 г. Член е на Флорентинската академия „Медичи“ от 1988 г. Проф. Маразов е и първият получил наградата за принос в изучаването на тракийската култура „Александър Фол“ през 2011 г.

От 1988 до 1991 г. е директор на института по изкуствознание към БАН.

От 1996 до1997 г. е Министър на културата.

Преподава в Нов български университет в департамент „Изкуствознание и история на културата“, като през 2012 г. е удостоен със званието „Почетен професор на Нов български университет“ за приноса му към дейността на департамента.