Атанасиос Сидерис - Thrace Foundation
Д-р Атанасиос Сидерис

Д-р Атанасиос Сидерис е класически археолог със сериозна подготовка по история и история на изкуството.

Следвал е в Карловия университет в Прага, Университет Париж VII: Дени Дидро и Университета на Бургундия в Дижон, а негови преподаватели са били Ян Боузек, Пиер Видал-Наке и Клод Ролий.

Той е научен консултант на Егейския университет в Родос (о-в Родос), от името на който ръководи археологически разкопки и проучвания в района на Каструли, Фокида – проект, провеждан съвместно с Калифорнийския университет, Сан Диего.

През април 2011 г. ръководи теренно проучване на бойното поле при Гавгамела, Северен Ирак. От 2009 г. е съръководител на разкопките в Халка бунар заедно с Милена Тонкова от НАИМ при БАН. От 1998 г. до 2013 г. е ръководител на Департамент по история и археология във Фондация Гръцки свят, Атина.

Повече информация за професионалната биография на д-р Сидерис и списък с негови научни публикации може да бъде намерена на:
https://thracefoundation.academia.edu/AthanasiosSideris
https://www.linkedin.com/in/athanasios-sideris-88a18932/