Подпомагане на археологическото проучване на римския град Улпия Ескус - Thrace Foundation