Писмените традиции на Балканите ІХ – ХІХ в. - ръкописи от сбирката на Центъра "Дуйчев" - Thrace Foundation