Организиране и финансиране на проекта "С уважение към движещите сили" - Thrace Foundation