Легендите върху среброто Design - Thrace Foundation

ЛЕГЕНДИТЕ ВЪРХУ СРЕБРОТО

От Йония и Атина до Тракия и Скития

Каним ви да разкриете легендите на сребърни съдове и връзката им с древните ритуали на ранния архаичен и ранния елинистичен период в отворената лекция  „Легендите върху среброто. От Йония и Атина до Тракия и Скития“ с проф. д-р Атанасиос Сидерис.

ДАТА И МЯСТО

Кога: 3ти Май 2018, Четвъртък 18:30

Къде: Националната галерия – Двореца – Map

Моля, имайте предвид, че лекцията ще бъде проведена на английски език. Осигурени са слушалки за симултанен превод на български.

За да присъствате на лекцията е необходима предварителна регистрация: *

ЛЕГЕНДИТЕ ВЪРХУ СРЕБРОТО

От Йония и Атина до Тракия и Скития

image4-300x300
image3-300x300
image5-300x300

Между ранния архаичен и ранния елинистичен период (от края на VII до края на IV в. пр. Хр.) в Тракия и Скития е намерена серия от сребърни артефакти с изключително висококачествена майсторска изработка.Те са свързани главно с обичая на мъжки угощения с пиене (симпозиуми), въведени от Ориента и разпространени после от гърците. Тези съдове и прибори често носят фигуративна украса на митологично, епично и религиозно вдъхновение и са създадени първо в йонийски центрове, а по-късно в Атина и Македония.

Проф. Сидерис ще разгледа популярността на някои легенди, представени върху сребърните изделия, и връзките им с местните традиции. Той ще обсъди също и начините за придобиване и разпространение на тези луксозни предмети, от които най-голямата и най-представителната сбирка принадлежи на колекция „Васил Божков“. Ще бъдат разгледани по синтетичен начин дипломатически отношения, търговски политики и политически съюзи, целящи да направят разбираема културната рамка, в която такива социални модели са приети и адаптирани от местните елити.

Проф. д-р Атанасиос Сидерис

Prof. SiderisПроф. Сидерис е Главен куратор на Фондация Тракия и класически археолог със сериозна подготовка по история и история на изкуството и докторска степен, специалност „метални вази“, придобита в Université de Bourgogne, Париж. Негови преподаватели са уважавани имена в археологичния и научен свят – Ян Боузек, Пиер Видал-Наке и Клод Ролий.

От 1998 г. насам участва в над петдесет проекта, финансирани от национални и европейски фондове, свързани с дигитализацията на културните ресурси, специално в сферата на Виртуалната реалност и онлайн енциклопедиите. Научен ръководител е на двадесет и две от тях.

От 2009 г. е съръководител на разкопките в Халка бунар заедно с Милена Тонкова от НАИМ при БАН. От 1998 г. до 2013 г. е ръководител на Департамент по история и археология във Фондация Гръцки свят, Атина.

Автор е на 44 научни статии и 10 книги, една от които “Съдове и прибори от метал – Колекция Васил Божков”. Колекционерското издание е съвкупност от впечатляващи археологически материали. Център на колекцията е внушителната сбирка от съдове от метал – злато, сребро, бронз, произведени в периода от 8 до 1 в. пр. Хр.

Понастоящем Сидерис е хоноруван профеор в университета в Карлос (Прага), и хоноруван изследовател в университета в Егейско море (Родос, GR).

Изследователските му интереси са в областта на икономиката и екологията на гръцкия свят, изделията на торевтиката и специално съдовете от метал, ахеменидското изкуство, историята и археологията на Фокида и Беотия, гръко-тракийските и гръко-скитските контакти, както и върху рецепциите на класическите изследвания в съвременния свят.

Подробна биография на д-р Атанасиос Сидерис и пълен списък на неговите публикации могат да бъдат открити на адрес:

https://thracefoundation.academia.edu/AthanasiosSideris

https://www.linkedin.com/in/athanasios-sideris-88a18932/

Регистрацията приключи

en-logo-light-natinal-art-gallery
European year of cultural heritage 2018