Изложбата "Тракия и Древният свят - колекция Васил Божков" бе представена пред медиите - Thrace Foundation