Гергана Кабакчиева, Формиране на културата в Тракия през римската епоха - Thrace Foundation