Цялостно пространствено обновяване и оформление на експозицията на Историческия музей в гр. Асеновград - Thrace Foundation