Подпомагане на археологическото проучване на римския град Улпия Ескус – Thrace Foundation