Археологическото проучване на римския град Улпия Ескус