Писмените традиции на Балканите ІХ – ХІХ в. – ръкописи от сбирката на Центъра „Дуйчев“ – Thrace Foundation