Организиране и финансиране на проекта „С уважение към движещите сили“ – Thrace Foundation