Изложбата "Тракия и Древният свят - колекция Васил Божков"