Членове - Фондация Тракия

ЧЛЕНОВЕ

проф. д-р Веселина Инкова
д-р Ружа Попова
доц. д-р Гергана Кабакчиева
Пламена Заячка