Членове - Фондация Тракия

ЧЛЕНОВЕ

Елена Динева
проф. д-р Веселина Инкова
Пламена Заячка
д-р Ружа Попова
доц. д-р Гергана Кабакчиева