Започна изложбата Тракия и Древният свят – Колекция Васил Божков