Гергана Кабакчиева, Формиране на културата в Тракия през римската епоха – Thrace Foundation