КОЛЕКЦИЯ ВАСИЛ БОЖКОВ

КОЛЕКЦИЯ ВАСИЛ БОЖКОВ

Колекция Васил Божков се състои от археологически материали, постъпвали през годините. Включва паметници от различни материали, датирани между 4 000 г. пр. Хр. до 6 в. сл. Хр.\r\n\r\nПо-значимите групи предмети в колекцията са: нападателно и защитно въоръжение, части и украси за конски амуниции, накити и коланни апликации, предмети на бита и култа от метал и керамика, метална и мраморна пластика.\r\n\r\n

Ситула с глава на Пан, втора пол. V в. пр. Хр.

\r\n\r\n \r\n\r\nЦентър на колекцията е  внушителна сбирка от съдове от метал – злато, сребро, бронз. Тази значима група обхваща вази и принадлежности, произведени в периода от 8 в. пр. Хр. до 6 в. сл. Хр. в ателиета, локализирани на територията на целия античен свят: Средния и Близкия Изток, Мала Азия, континентална и островна Гърция, Северноегейското крайбрежие, съседните на Гърция Тракия и Македония, Северно черноморска Скития, както и Етрурия, Южна Италия (Магна Греция), Иберийския полуостров. Сред тях най-забележителна е сбирката от рогове и ритони от бронз и сребро, която няма аналог в световен мащаб.\r\n\r\n \r\n\r\n

Ритон с протоме на лъв, V в. пр. Хр.

\r\n\r\nВ обособена група са представени сребърни съдове и прибори, както и чаши с различни форми, изработени от сребро, украсени с позлатени сцени. В колекцията се съхраняват три вази от сребро с позлата с образа на Орфей. Това са единствените известни до днес изображения на митичния певец върху съдове от метал. Върху една от тях  е изписано и името му – Орфей.\r\n\r\n \r\n\r\n

Сребърен кантарос със Смъртта на Орфей и Отвличането на Елена от Тезей и Пиритой, 420-410 г. пр. Хр.

\r\n\r\n \r\n\r\nТова са единствените известни до днес изображения на митичния певец върху съдове от метал. Върху една от тях  е изписано и името му – Орфей. Други сребърни вази със сцени носят изображенията на знаменитите в древността гръцки герои – Тезей и Елена, появата на чиито образи върху метал са изключителна рядкост. Изключителна ценност представляват и чашите, върху които са изписани имената на техните притежатели, посвещения на богове или теглата на съдовете.\r\n\r\nКолекция “Васил Божков” е представяла свои  експонати в самостоятелни  изложби в няколко световни столици.